son dakikaÖlüm halinde vergi cezaları nasıl silinir? SonDakika-Haberleri.Net

Ölüm halinde vergi cezaları nasıl silinir?

son dakikaÖlüm halinde vergi cezaları nasıl silinir? SonDakika-Haberleri.Net

Ölüm halinde vergi cezaları nasıl silinir?

son dakikaÖlüm halinde vergi cezaları nasıl silinir? SonDakika-Haberleri.Net
01 Şubat 2023 - 11:01

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 12.nci maddesinde; Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar hükmü yer almaktadır.

Mirası reddeden kanuni ve mansup mirasçılar hakkında, murisin vergi borcu nedeniyle takip yapılamaz.

Yukarda yer verilen yasa maddelerinin birlikte incelenmesinden, vefat eden mükellef ya da sorumluların vergi borçlarından sorumlu tutulacak mirasçıların mirası reddetmemiş olması gerektiği, mirasın reddi halinde murisin vergi borçlarından mirasçıların sorumlu tutulmalarının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.